12 kwietnia 2024

Na czym polega badanie rezonansem magnetycznym?

Na czym polega badanie rezonansem magnetycznym?

Wykrycie poważnych chorób wymaga zastosowania nowoczesnej diagnostyki. Do tego rodzaju badań zalicza się metoda obrazowa z wykorzystaniem rezonansu magnetycznego. Bardzo dokładny obraz wnętrza organizmu, który można uzyskać przy zastosowaniu rezonansu magnetycznego, ułatwia postawienie diagnozy.

Dostęp do badań z wykorzystaniem rezonansu magnetycznego jest coraz większy. Wynika to z coraz większej liczby rezonansów magnetycznych dostępnych zarówno w placówkach publicznej, jak też prywatnej służby zdrowia. W ten sposób urządzenia do rezonansu magnetycznego mogą być stosowane zarówno w profilaktyce urazów po upadkach czy wypadkach, jak też w procesie diagnostycznym trudnych do zdiagnozowania chorób. Badania z wykorzystaniem rezonansu magnetycznego są między innymi ważnym elementem procesu diagnostycznego przy wykrywaniu urazów głowy.

Wykrywanie urazów głowy

Bardzo często przy silnych upadkach, poważnych wypadkach samochodowych pacjenci nie odczuwają bólu głowy. Nie oznacza to, że nie doszło do urazu głowy. W wielu przypadkach pierwsze objawy urazu głowy mogą ujawnić się dopiero po kilku dniach od wypadku. Nawet poważne urazy głowy po wypadkach mogą ze względu na stres pourazowy nie powodować bólu u pacjentów. Profilaktyczne wykonanie rezonansu magnetycznego daje pewność, że nie doszło nawet do mikro urazów. Albowiem metoda obrazowa daje bardzo szczegółowy obraz tkanek miękkich czy tkanek twardych. W ten sposób rezonans magnetyczny głowy jest w stanie wykryć wszelkie zmiany występujące w tkankach.

Nowoczesna diagnostyka wykorzystująca rezonans magnetyczny sprawdza się również przy realizowaniu badań związanych z poważnymi, przewlekłymi chorobami. U pacjentów mogą występować pewne symptomy takich chorób, które jednak nie pozwalają na postawienie pewnej diagnozy. Wykonanie rezonansu magnetycznego pozwala wykryć zmiany w tkankach, co ułatwia potwierdzenie występowania takich chorób jak nowotwory mózgu, guzy, choroby przysadki mózgowej, choroby oczodołów, zapalenia mózgu.

Przeciwwskazania przy stosowaniu rezonansu magnetycznego

Rezonans magnetyczny nie jest badaniem, które powoduje skutki uboczne. Fale radiowe, pole magnetyczne, które wykorzystują urządzenia do rezonansu magnetycznego nie wpływają negatywnie na ludzki organizm. Badanie jest również nieinwazyjne oraz bezbolesne. W ten sposób rezonans magnetyczny może być stosowany nawet u dzieci. Jednak występują również przeciwwskazania do wykonywania rezonansu magnetycznego. Do takich zaliczyć można między innymi występowanie metalowych ciał obcych w głowie. Wynika to z możliwości nagrzania się metalu podczas wykonywania badania. Podczas badania pacjenci nie mogą z tego powodu nosić, także metalowych elementów. Innym przeciwwskazaniem do wykonywania rezonansu magnetycznego jest noszenie przez pacjentów stałych aparatów ortodontycznych. Badanie nie powinno być wykonywane również u pacjentów, u których zastosowano implanty stomatologiczne, wkładki domaciczne. Wszelkie implanty czy elektrostymulatory serca, które zostały wszczepione pacjentom, są również przeciwwskazaniem do wykonywania rezonansu magnetycznego.